Thực phẩm Hữu cơ và thực phẩm Tự nhiên

Mọi người vẫn có thể nhầm lẫn hoặc cảm thấy có thể hoán đổi hai thuật ngữ “tự nhiên” và “hữu cơ”, tuy nhiên bạn nên hiểu rằng: tự nhiên không phải là hữu cơ và ngược lại. Trong thực thế thực phẩm tự nhiên không được áp đặt bởi những quy định của nhà nước; nhưng ngược lại, thực phẩm hữu cơ có nhiều quy định kèm theo để được cấp chứng nhận.
Thực phẩm hữu cơ:  Là thực phẩm đã được chứng nhận hữu cơ của các tổ chức chứng nhận thế giới.
Thực phẩm tự nhiên: Không có quy định hoặc quy định dán nhãn sản phẩm thực phẩm như tự nhiên. Sản phẩm có thể chứa các thành phần chế biến, phụ gia và chất bảo quản, hoặc nó có thể chứa không ai trong số này.